THÔNG BÁO

/THÔNG BÁO
6 03, 2019

Thông báo tổ chức Hội thảo phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS cụm thành phố, cụm Tuy An

2019-03-06T09:19:52+00:00 March 6th, 2019|THÔNG BÁO|0 Bình luận

Chính phủ đã đặt mục tiêu số lượng học sinh [...]

26 02, 2019

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

2019-02-26T14:35:55+00:00 February 26th, 2019|THÔNG BÁO|0 Bình luận

Thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTG, ngày 9/1/2019 của Ban [...]

9 12, 2018

Thư mời tham dự Chương trình đào tạo: “Ứng dụng tư duy khởi nghiệp ĐMST vào giải quyết các bài toán quản lý nhà nước”

2018-12-10T06:48:18+00:00 December 9th, 2018|THÔNG BÁO|0 Bình luận

Nhằm hỗ trợ các cán bộ quản lý tại địa [...]