Doanh nghiệp

12 11, 2018

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường CĐCT miền Trung – Công ty Cổ phần Vinpearl Nha Trang

2018-11-15T13:56:37+00:00 November 12th, 2018|Doanh nghiệp|0 Bình luận

Nội dung hợp tác sẽ bổ sung kiến thức, kinh [...]

12 11, 2018

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường CĐCT miền Trung – Công ty TNHH Thương mại Nhật linh

2018-11-21T08:57:01+00:00 November 12th, 2018|Doanh nghiệp|0 Bình luận

Đây là bản thỏa thuận hợp tác thể hiện sự [...]

12 11, 2018

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường CĐCT miền Trung – Công ty TNHH Truyền thông và Du lịch Sông Ba

2018-11-21T09:05:39+00:00 November 12th, 2018|Doanh nghiệp|0 Bình luận

Ngày 10 tháng 09 năm 2018, tại Trường CĐCT miền [...]

12 11, 2018

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường CĐCT miền Trung – Công ty Viễn thông FPT Phú Yên

2018-11-21T09:07:57+00:00 November 12th, 2018|Doanh nghiệp|0 Bình luận

Cùng phối hợp tham gia vào mạng lưới nhà trường [...]

12 11, 2018

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường CĐCT miền Trung – Công ty TNHH In & Quảng cáo Song Thành Công

2018-11-21T09:10:56+00:00 November 12th, 2018|Doanh nghiệp|0 Bình luận

Nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác giữa [...]