Công ty Cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

//Công ty Cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Công ty Cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

2018-07-12T09:26:44+00:00 July 2nd, 2018|Doanh nghiệp|0 Bình luận

Biên bản hợp tác chiến lược về đào tạo – tuyển dụng giữa Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung và Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai