Khả năng ứng dụng mô hình Nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu từ rác thải sinh hoạt

//Khả năng ứng dụng mô hình Nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu từ rác thải sinh hoạt

Khả năng ứng dụng mô hình Nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu từ rác thải sinh hoạt

2018-07-03T09:18:17+00:00 July 3rd, 2018|KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ|0 Bình luận

Năm 2015 trường CĐCN Tuy Hòa (TIC) đã nghiên cứu thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Công Thương “Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu từ rác thải sinh hoạt” do tác giả TS. Nguyễn Trung Thoại làm chủ nhiệm cùng các thành viên KS. Nguyễn Thanh Tước, ThS. Huỳnh Minh Hoàng, ThS. Huỳnh Tiến Thắng và CN. Huỳnh Ngọc Khánh.

Đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Bộ Công Thương nghiệm thu ngày 14/4/2016 tại TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt Hội đồng đánh giá rất cao về tính khoa học, tính ứng dụng thân thiện với môi trường, tính khả thi trong việc giải quyết bài toán xử lý rác thải sinh hoạt ở các đô thị của Việt Nam hiện nay.

Sản phẩm của đề tài là mô hình nhà máy nhiệt điện thu nhỏ sử dụng nhiên liệu từ rác thải sinh hoạt đang sử dụng nhiên liệu đốt là rác thải loại cành, lá cây, giấy vụn của trường, với công suất 5 kW/h. Mô hình được đưa vào giảng dạy cho HSSV các ngành nhiệt lạnh, điện – điện tử và môi trường có tính thực tế và sư phạm cao. Từ mô hình cũng đã đặt nền tảng cho dự án sản xuất thử nhiệm: Xử lý rác thải sinh hoạt thành phố như thế nào để đốt phát điện thu lại hiệu quả kinh tế.