Ngày 11/12, Tại Trường Cao đẳng Công Thương TP Hồ Chí Minh, nhóm tác giả của Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương năm 2019 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển phân tầng cho nguồn pin mặt trời phục vụ công tác đào tạo”.

 

TS. Lê Kim Anh – Chủ nhiệm đề tài, báo cáo Đề tài trước Hội đồng đánh giá

 

Đây là đề tài do nhóm nghiên cứu gồm TS. Lê Kim Anh (chủ nhiệm đề tài), ThS. Phan Thành Minh, ThS. Phạm Duy Phượng và ThS. Nguyễn Ngọc Cường thực hiện.

Với mục đích nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển phân tầng cho nguồn pin mặt trời nhằm làm chủ công nghệ điều khiển phân tầng cho nguồn pin mặt trời, xây dựng mô hình góp phần hỗ trợ và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường; qua 1 năm triển khai, nhóm tác giả đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và đưa ra được các kết quả như sau: Tổng quan được công nghệ chế tạo nguồn pin mặt trời, xét đến các ảnh hưởng tác động đến nguồn pin, vẽ các dạng đường cong đặc tính làm việc I-V và P-V, công nghệ điều khiển nguồn pin mặt trời; Thiết kế, chế tạo, lắp đặt được mô hình điều khiển phân tầng cho nguồn pin mặt trời đáp ứng yêu cầu đào tạo; Vận hành được mô hình sản phẩm đạt các thông số theo như tính toán, so sánh theo tiêu chuẩn IEEE 1457.

 

Các thành viên trong nhóm nghiên cứu bảo vệ đề tài trước Hội đồng

 

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Công Thương năm 2019 đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn trong công tác đào tạo của đề tài, và mong muốn nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu, mở rộng quy mô đề tài để có thể đưa vào sản xuất thử nghiệm, ứng dụng vào thực tiễn.

Đăng Tú

(Ảnh Ngọc Cường)