Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu và chế tạo hệ thống thiết bị phản ứng tầng cố định pha hơi”

//Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu và chế tạo hệ thống thiết bị phản ứng tầng cố định pha hơi”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu và chế tạo hệ thống thiết bị phản ứng tầng cố định pha hơi”

2018-07-03T09:18:17+00:00 July 3rd, 2018|KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ|0 Bình luận

Chiều ngày 20/12/2016, Hội đồng khoa học & Công nghệ Trường CĐ CN Tuy Hòa đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu và chế tạo hệ thống thiết bị phản ứng tầng cố định pha hơi” do tiến sĩ Võ Thị Mỹ Nga làm chủ nhiệm.

4-nghiem-thu-cap-co-so-de-tai-nghien-cuu-va-che-tao-he-thong-thiet-bi-phan-ung-tang-co-dinh-pha-hoi-

TS Võ Thị Mỹ Nga, chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện trước hội đồng nghiệm thu

Đề tài thực hiện trên cơ sở Hợp đồng số 039.16ĐTKHCN/HĐ-KHCN ngày 15 tháng 01 năm 2016, được ký kết giữa Bộ Công Thương với cơ quan chủ trì đề tài – Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới công tác giảng dạy theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, giúp HSSV tiếp cận thực tế. Mô hình hệ thống sẽ được sử dụng vào việc giảng dạy và phát triển nghiên cứu khoa học của các giảng viên và học sinh sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học và đặc biệt là bộ môn Hóa dầu tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa.
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, ngoài các thành viên hội đồng là những chuyên gia trong Trường còn có hai thành viên phản biện được Nhà trường mời tham gia là: TS. Trương Minh Trí, Viện trưởng Viện nghiên cứu Hóa & Môi trường Miền Trung và TS. Trần Vĩnh Thiện, PTK. Khoa Khoa học tự nhiên trường ĐH Phú Yên. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả, cho rằng đây là đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện nghiêm túc, có sự đầu tư cao về chuyên môn, đề tài có giá trị thực tiễn trong việc ứng dụng thực tế đối với công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

1-nghiem-thu-cap-co-so-de-tai-nghien-cuu-va-che-tao-he-thong-thiet-bi-phan-ung-tang-co-dinh-pha-hoi

NGƯT, TS Trần Đắc Lạc Chủ tịch Hội đồng đánh giá & kết luận kết quả nghiệm thu

Kết quả, tất cả các thành viên trong hội đồng đồng ý đề tài được thông qua nghiệm thu cấp cơ sở và yêu cầu nhóm tác giả chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp để được bảo vệ ở cấp Bộ Công thương.

Một số hình ảnh khác trong buổi nghiệm thu:

2-nghiem-thu-cap-co-so-de-tai-nghien-cuu-va-che-tao-he-thong-thiet-bi-phan-ung-tang-co-dinh-pha-hoi

Các thành viên Hội đồng đang kiểm tra mô hình hệ thống của đề tài

3-nghiem-thu-cap-co-so-de-tai-nghien-cuu-va-che-tao-he-thong-thiet-bi-phan-ung-tang-co-dinh-pha-hoi

Hội đồng nghiệm thu đề tài