Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa nhận “Biểu tượng vàng nguồn lực Việt Nam” lần thứ 1 năm 2011

//Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa nhận “Biểu tượng vàng nguồn lực Việt Nam” lần thứ 1 năm 2011

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa nhận “Biểu tượng vàng nguồn lực Việt Nam” lần thứ 1 năm 2011

2018-07-03T09:18:17+07:00 July 3rd, 2018|KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ|0 Bình luận

Được sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động thương binh xã hội, Trung tâm phát triển nguồn nhân lực – LADECEN phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế Sao Mai Media tổ chức chương trình “Nguồn lực vàng Việt Nam – Lần thứ I, năm 2011” nhằm mục đích kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu tham gia trong công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong 25 năm đổi mới và hội nhập (1986 -2011).

1-truong-cao-dang-cong-nghiep-tuy-hoa-nhan-bieu-tuong-vang-nguon-luc-viet-nam-lan-thu-1-nam-2011

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa là một trong các trường có thành tích hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, và tham gia chuỗi các sự kiện như: Triển lãm các thành tựu trong giáo dục, đào tạo nhân lực trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới; Hội thảo khoa học, tọa đàm…và nhận “Biểu tượng vàng nguồn lực Việt Nam 2011” do Ban Tổ chức trao tặng, khẳng định là tổ chức có thành tích tiêu biểu và xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong nước, hướng tới khẳng định trình độ và sự chuyên nghiệp của nguồn nhân lực Việt Nam hội nhập quốc tế.