Giới thiệu

//Giới thiệu

Giới thiệu

2018-08-28T14:42:39+00:00 April 26th, 2018|QUẢN LÝ CL & NCKH|0 Bình luận

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Địa chỉ: Phòng 206 B1, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung – 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0257.3811354
Email: [email protected]

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

– Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 494/QĐ/CĐCN-TCHC, ngày 26/11/2007; được đổi tên thành Phòng Thanh tra – Kiểm định chất lượng giáo dục theo Quyết định số 623/QĐ/CĐCN-TCHC, ngày 12/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà (nay là trường Cao đẳng Công Thương miền Trung).

– Ngày 26/7/2017, căn cứ theo quyết định số 354/QĐ-CĐCN-TCHC của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa (nay là trường Cao đẳng Công Thương miền Trung).Về việc thành lập Phòng Quản lý chất lượng & Nghiên cứu khoa học trên cơ sở sáp nhập phòng Thanh tra – Kiểm định chất lượng giáo dục và Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế;

– Phòng có 06 biên chế chuyên trách và 09 cộng tác viên là các thành viên của Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra Công đoàn.

NHÂN SỰ CỦA PHÒNG

* Lãnh đạo Phòng:
– Trưởng phòng: TS. Lê Kim Anh
+ Email: [email protected]

– Phó Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Duy Hiền
+ Email: [email protected]

* Chuyên viên: Ths. Đặng Thị Hồng Hoa
+ Email: [email protected]

* Chuyên viên: CN. Lê Xuân Trường
+ Email: [email protected]

* Chuyên viên: Ths. Nguyễn Thị Thu Nhuần
+ Email: [email protected]

* Chuyên viên: CN. Đoàn Thị Thanh Nga
+ Email: [email protected]

 CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

– Tập thể Lao động xuất sắc trong 8 năm liên tục (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018)

– Bằng khen ” Dạy tốt, học tốt” của Bộ trưởng Bộ Công thương năm học 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016

– Bằng khen “Phòng chống tham nhũng nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng (2006-2015)” của Bộ trưởng Bộ Công thương năm học 2015-2016