Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức “Hội nhập kinh tế quốc tế” và “Quản trị doanh nghiệp”

//Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức “Hội nhập kinh tế quốc tế” và “Quản trị doanh nghiệp”

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức “Hội nhập kinh tế quốc tế” và “Quản trị doanh nghiệp”

2018-07-05T14:50:59+00:00 June 23rd, 2016|SỰ KIỆN|0 Bình luận

Thực hiện quyết định số 13666/QĐ-BCT ngày 11/12/2015 và quyết định số 13839/QĐ-BCT ngày 16/12/2015 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và bồi dưỡng nhân lực cho các cơ quan, đơn vị năm 2016. Trong hai ngày 20 & 21 tháng 06 năm 2016, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa đã phối với Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP. Hồ Chí Minh triển khai tổ chức Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức “Hội nhập kinh tế quốc tế” và “Quản trị doanh nghiệp” cho trên 200 cán bộ, công chức, viên chức của: Trường CĐ CN Tuy Hòa; các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

1-da-o-ta-o-bo-i-duo-ng-kie-n-thu-c-ho-i-nha-p-kinh-te-quo-c-te-va-qua-n-tri-doanh-nghiep

Giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP. Hồ Chí Minh đang trao đổi các chuyên đề với học viên (Ảnh Bích Tuyền)

Chương trình nhằm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế để thực thi đầy đủ các cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) và Cộng đồng kinh tế Asean (AEC). Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.
Nội dung chương trình đào tạo gồm có tổng số 9 chuyên đề đã thu hút sự quan tâm và theo dõi của các học viên trong suốt khóa học.

Trung Hòa