Hội nghị nâng cao chất lượng đội ngũ CBVC năm 2017

//Hội nghị nâng cao chất lượng đội ngũ CBVC năm 2017

Hội nghị nâng cao chất lượng đội ngũ CBVC năm 2017

2019-05-02T16:54:49+00:00 November 27th, 2017|SỰ KIỆN|0 Bình luận

Sáng ngày 25/11/2017, Hội nghị nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức (CBVC) Nhà trường đã được tổ chức tại Phòng họp nhà B1 cơ sở 1. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong  Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng, phó các Phòng, Khoa, Trung tâm, Trưởng bộ môn trực thuộc khoa, Bí thư các chi bộ, Ban thường vụ Công đoàn, Đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường. Hội nghị do TS. Trần Kim Quyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì.

1-hoi-nghi-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-cbvc-nam-2017

TS. Trần Kim Quyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Chủ trì Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích đánh giá thực trạng đội ngũ CBVC, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ viên chức đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; giúp Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xây dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ đúng quy định. Công tác tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ trong những năm qua luôn được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu quan tâm, chỉ đạo sâu sát, đây là mục tiêu, nhiệm vụ đặt lên hàng đầu trong định hướng phát triển, bởi nó quyết định đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội và uy tín của Nhà trường trong công tác đào tạo.

2-hoi-nghi-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-cbvc-nam-2017

Th.S Ngô Xuân Bình, Trưởng Phòng TCHC đọc báo cáo đánh giá tình hình thực tế CBVC Trường

Phần trình bày báo cáo của Th.S Ngô Xuân Bình, Trưởng phòng Tổ chức hành chính đã nêu rất rõ về tình hình thực tế, đánh giá các mặt mạnh cũng như những điểm còn tồn tại trong đội ngũ CBVC Nhà trường. Đồng thời, báo cáo cũng đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBVC trong giai đoạn hiện nay. Các giải pháp được đề cập tới như: tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy của Trường theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; chuẩn hóa và phát triển đội ngũ CBVC (đặc biệt là đội ngũ giáo viên) đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường liên kết các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước, thu hút người giỏi có tay nghề cao tham gia giảng dạy tại Trường; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, theo chức danh quy hoạch, đặc biệt chú trọng tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ; đào tạo tại nước ngoài giáo viên các ngành, nghề trọng điểm… Bên cạnh đó, còn đề xuất thêm lộ trình cụ thể thực hiện các giải pháp từ tháng 08/2017 đến tháng 12/2018.

Tại Hội nghị, nhiều tham luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia đã được chủ trì và Ban tổ chức đánh giá rất cao. Các ý kiến không chỉ nêu bật thêm lên những vấn đề khó khăn trong công tác tổ chức, quản lý CBVC tại các đơn vị thành viên mà còn đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBVC của Nhà trường.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Kim Quyên, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh “việc quan tâm tới nâng cao chất lượng đội ngũ CBVC chính là quan tâm tới sự sống còn của Nhà trường”. Đồng chí chỉ đạo Công đoàn Trường, lãnh đạo các đơn vị cần sâu sát trong công tác chăm lo đời sống tinh thần CBVC và phải quyết liệt hơn nữa với công tác tổ chức, quản lý đội ngũ CBVC tại đơn vị mình, trong khi triển khai đánh giá CBVC hàng năm ngoài chú ý tới cái lý, cái tình thì việc nhận xét, đánh giá cán bộ cũng cần phải đặt lợi ích vì sự phát triển Nhà trường lên hàng đầu. Đặc biệt, đồng chí cũng nêu rõ tôn chỉ, để phát triển, nâng cao được chất lượng đội ngũ CBVC toàn Trường thì điều trước tiên mỗi đơn vị và toàn bộ tập thể CBVC Trường cần phải làm được đó là xây dựng sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí cùng nhau tập trung sức lực, trí tuệ trong mọi công việc, hoạt động Trường mới có thể làm cho Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa phát triển bền vững, tiến tới mục tiêu mà tập thể CBVC Nhà trường mong muốn.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

3-hoi-nghi-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-cbvc-nam-2017

4-hoi-nghi-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-cbvc-nam-2017

5-hoi-nghi-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-cbvc-nam-2017

6-hoi-nghi-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-cbvc-nam-2017

Trung Hòa & Anh Thư

(Ảnh Bích Tuyền)