Tổ chức tập huấn Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPIs cho toàn thể Cán bộ giáo viên nhà trường

//Tổ chức tập huấn Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPIs cho toàn thể Cán bộ giáo viên nhà trường

Tổ chức tập huấn Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPIs cho toàn thể Cán bộ giáo viên nhà trường

2018-09-24T08:44:26+00:00 September 24th, 2018|SỰ KIỆN|0 Bình luận

Ngày 22,23/9/2018, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đã tổ chức lớp tập huấn Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPIs cho toàn thể Cán bộ giáo viên nhà trường.

to-chuc-tap-huan-chi-so-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-kpi-cho-toan-the-can-bo-giao-vien-nha-truong

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có sự hiện diện của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm cùng hơn 200 Cán bộ giáo viên nhà trường. Lớp tập huấn do Ông Trần Thanh Hưng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nguồn lực quốc tế, chuyên gia tư vấn về KPIs truyền đạt trong thời gian 02 ngày.

to-chuc-tap-huan-chi-so-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-kpi-cho-toan-the-can-bo-giao-vien-nha-truong

TS. Trần Kim Quyên – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trước buổi Tập huấn

Phát biểu trong buổi khai mạc, TS. Trần Kim Quyên – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh mục tiêu của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của Cán bộ giáo viên bằng việc xây dựng mô tả công việc và chỉ số KPIs cho từng cá nhân, qua đó giúp người quản lý đánh giá được hiệu quả công việc của Cán bộ giáo viên. Nhà trường sẽ nghiêm túc thực hiện áp dụng hệ thống KPIs để góp phần đánh giá công việc của từng cá nhân trở nên minh bạch, rõ ràng, cụ thể, công bằng và hiệu quả hơn.

to-chuc-tap-huan-chi-so-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-kpi-cho-toan-the-can-bo-giao-vien-nha-truong

Ông Trần Thanh Hưng – TGĐ Công ty CP phát triển nguồn lực quốc tế báo cáo trong buổi tập huấn

Nội dung lớp tập huấn được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPIs; sự cần thiết phải áp dụng, các bước chính trong quy trình xây dựng hệ thống cũng như những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai tại trường. Những nội dung này đã được giảng viên truyền đạt bằng những câu chuyện, dẫn chứng cụ thể, sát với thực tiễn, sinh động và dễ hiểu.
Thông qua lớp tập huấn, Cán bộ giáo viên nhà trường đã hiểu được lợi ích của việc ứng dụng chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPIs nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Đặc biệt, đây là bước đệm thúc đẩy nâng cao nhận thức, giúp Cán bộ giáo viên tự giác phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch chỉ tiêu của năm học 2018-2019.
Với quyết tâm cao của lãnh đạo nhà trường và sự đoàn kết của toàn thể Cán bộ giáo viên, việc triển khai KPIs tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung sẽ thành công, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và năng suất làm việc của đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường.

Một số hình ảnh khác trong buổi tập huấn:

to-chuc-tap-huan-chi-so-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-kpi-cho-toan-the-can-bo-giao-vien-nha-truong

to-chuc-tap-huan-chi-so-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-kpi-cho-toan-the-can-bo-giao-vien-nha-truong

to-chuc-tap-huan-chi-so-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-kpi-cho-toan-the-can-bo-giao-vien-nha-truong

to-chuc-tap-huan-chi-so-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-kpi-cho-toan-the-can-bo-giao-vien-nha-truong

Đăng Tú

(Ảnh Đình Phú)