Kế hoạch tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp năm 2018 tại Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung

//Kế hoạch tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp năm 2018 tại Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung