Kỷ niệm 35 năm thành lập Trường

//Kỷ niệm 35 năm thành lập Trường