Chức năng nhiệm vụ TTDV MITC

//Chức năng nhiệm vụ TTDV MITC

Chức năng nhiệm vụ TTDV MITC

2018-09-18T08:21:17+07:00 September 17th, 2018|TRUNG TÂM DỊCH VỤ|0 Bình luận

– Quản lý các hoạt động dịch vụ của Trung tâm bao gồm:

+ Quản lý KTX

+ Quản lý, kiểm soát các mảng quan hệ doanh nghiệp

+ Quản lý nhà máy nước

+ Quản lý căn tin dịch vụ