Thỏa thuận hợp tác giữa Trường CĐCT miền Trung – Công ty TNHH Thương mại Nhật linh

///Thỏa thuận hợp tác giữa Trường CĐCT miền Trung – Công ty TNHH Thương mại Nhật linh

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường CĐCT miền Trung – Công ty TNHH Thương mại Nhật linh

2018-11-21T08:57:01+00:00 November 12th, 2018|Doanh nghiệp|0 Bình luận

Đây là bản thỏa thuận hợp tác thể hiện sự đồng thuận của lãnh đạo hai đơn vị trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, thiện chí vì sự phát triển chung.