THACO CHU LAI, QUẢNG NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

– Trình độ Cao Đẳng, Trung Cấp các chuyên ngành:
+ Công nghệ ô tô: 150 người.
+ Hàn/ Cơ khí: 250 người.
+ Cơ điện tử/ Điện công nghiệp: 120 người.
+ May công nghiệp: 150 người.
– Hình thức ứng tuyển:
1/ Nộp hồ sơ tại cổng bảo vệ các công ty thuộc Khu công nghiệp THACO Chu Lai – Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam.
2/ Đăng ký thông tin ứng tuyển vào link sau: https://forms.gle/WDNvPtrVtocqXgxq7
3/ Liên hệ số điện thoại: 0938 909 775/ Zalo: 0933 805 206 để ứng tuyển.
🔺NOTE: CÔNG TY KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN CHI PHÍ TUYỂN DỤNG NÀO.