Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH KCP Việt Nam

///Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH KCP Việt Nam

Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH KCP Việt Nam

2018-11-12T10:26:12+00:00 November 12th, 2018|Thông tin TD - Việc làm|0 Bình luận

Vị trí tuyển dụng : ngành nghề điện, Tiếng anh, nhân viên bảo vệ

Yêu cầu: Tốt nghiệp 12 và TC, CĐ ngành điện, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.