Hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp tại Phú Yên

//, TTDV Thông báo/Hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp tại Phú Yên

Hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp tại Phú Yên

2019-01-10T08:01:51+00:00 October 5th, 2018|Thông báo - Hướng nghiệp, TTDV Thông báo|0 Bình luận

Ảnh hưởng từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, dường như chưa bao giờ các hoạt động khởi nghiệp lại được khơi dậy mạnh mẽ như hiện nay, nhất là ở môi trường giảng đường. Nhiều trường đại học chủ động kết nối với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc doanh nghiệp, nuôi dưỡng ý tưởng và phát triển các dự án khởi nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sinh viên luôn được bắt nhịp kiến thức kinh doanh mới mẻ, được hun đúc tinh thần khởi nghiệp. Rất nhiều sinh viên đã tham gia các hoạt động, dự án khởi nghiệp thành công và đem lại lợi ích cho xã hội.

(Trích nguồn “Báo diễn đàn doanh nghiệp, ngày 04/07/2018)

http://enternews.vn/chung-ket-cuoc-thi-y-tuong-khoi-nghiep-lan-3-tai-phu-yen-132028.html