THÔNG BÁO

/THÔNG BÁO
9 12, 2018

Thư mời tham dự Chương trình đào tạo: “Ứng dụng tư duy khởi nghiệp ĐMST vào giải quyết các bài toán quản lý nhà nước”

2018-12-10T06:48:18+00:00 December 9th, 2018|THÔNG BÁO|0 Bình luận

Nhằm hỗ trợ các cán bộ quản lý tại địa [...]

22 11, 2018

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024

2018-11-22T09:59:49+00:00 November 22nd, 2018|THÔNG BÁO|0 Bình luận