Bạn cần liên hệ MITC? Vui lòng gửi thông tin hoặc liên hệ trực tiếp!

Liên hệ
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên

* Các đơn vị:

1) Phòng Tổ Chức Hành chính

– Văn phòng – Cơ sở 1: phòng 103 nhà A1 – số 261 Nguyễn Tất Thành, phường 8

– Văn thư – Cơ sở 2: phòng 114 nhà A1 – số 01 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9

– Điện thoại: 02573. 828248

2) Phòng Quản lý đào tạo

– Địa chỉ: Cơ sở 2, Phòng điều hành – số 114 nhà A1 – 01 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9

– Điện thoại: 02573. 822 693

3) Trung tâm Tuyển sinh

– Văn phòng – Cơ sở 1: phòng 101 nhà B1 – số 261 Nguyễn Tất Thành, phường 8

– Điện thoại: 086.929.1168

BẢN ĐỒ TỚI CƠ SỞ 1
261 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

BẢN ĐỒ TỚI CƠ SỞ 2
số 01 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, Tp Tuy Hòa, Phú Yên