GIỚI THIỆU CHUNG

HỘI CỰU HỌC SINH SINH VIÊN MITC

       1. VĂN PHÒNG HỘI:

        – Địa chỉ: Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

                 Số 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

        – Điện thoại liên hệ: 02573.503979

        – Địa chỉ Email của Hội: hoicuuhssvmitc@gmail.com

       2. LÃNH ĐẠO HỘI: TS. Trần Kim Quyên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

       3. BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI:

TT Họ và tên Điện thoại Chức vụ Lãnh đạo, chỉ đạo
1 Nguyễn Văn Đức 0836910998 Trưởng ban Trần Kim Quyên
2 Biện Thị Thái Ánh 0978727998 Phó Trưởng ban
3 Nguyễn Tấn Khả 0369739897 Ủy viên thường trực
4 Nguyễn Hoàng Viên 0964977367 Uỷ viên thư ký
5 Vũ Đình Thái 0964988550 Trưởng tiểu ban truyền thông
6 Nguyễn Thanh Tước 0914254826 Trưởng tiểu ban Khoa Điện &TĐH  Nguyễn Văn Đức 

Nguyễn Trung Thoại

7 Trần Đức A 0977744574 Trưởng tiểu ban Khoa Điện tử &TH  Nguyễn Văn Đức 

 Bùi Ngọc Dịnh

8 Đào Hiệp 0914280770 Trưởng tiểu ban Khoa CNH-TN&MT   Nguyễn Văn Đức

 Võ Anh Khuê

9 Đào Quốc Khánh 0986349102 Trưởng tiểu ban Khoa Cơ khí  Nguyễn Văn Đức

 Bùi Mạnh Tuấn

10 Trần Thị Diệu 0975850979 Phụ trách tiểu ban Khoa Kế toán & TC  Nguyễn Văn Đức 

Trần Thị Nguyệt Cầm

11 Hồ Thị Mỹ Lam 0986636014 Phụ trách tiểu ban Khoa QTKD-DL-TT  Nguyễn Văn Đức 

 Huỳnh Văn Thái

         4. TIỂU BAN HỖ TRỢ KẾT NỐI

TT Họ và tên Điện thoại Chức vụ Lãnh đạo chỉ đạo
1 Võ Thị Mỹ Nga 0846.041182 Trưởng tiểu ban Trần Kim Quyên 

 Nguyễn Văn Đức

2 Phạm Đình Phú 0919003687 Phó Trưởng tiểu ban
3 Nguyễn Thị Xuân Ánh 0836906645 Ủy viên
4 Nguyễn Trung Hòa 0888186788 Uỷ viên
5 Phạm Thị Ngọc Thùy 0984368124 Uỷ viên