Trải qua hơn 40 năm, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung đã không ngừng phấn đấu thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng trong đơn vị sự nghiệp trường Cao đẳng. Đảng bộ đã lãnh đạo toàn diện, trực tiếp mọi hoạt động của Nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục nhiều năm Đảng bộ Trường được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ đã hết sức quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng, nhằm đảm bảo ổn định tình hình Nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ mục tiêu chung đó, đã tạo được sự nhất trí cao về mặt nhận thức và tư tưởng từ trong cấp ủy, các đoàn thể đến tất cả cán bộ, công nhân viên chức trong Trường. Đó là cơ sở đã làm cho tình hình tư tưởng trong Trường ổn định, góp phần cho việc triển khai các mặt hoạt động của Nhà trường được thuận lợi. Đây là một thành tựu tốt trong công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng của nhà trường, bước đầu đã tạo ra được động lực to lớn cho sự phát triển của Trường trong một nửa thế kỷ vừa qua.

Đồng thời, Đảng ủy cũng đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức cho đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Đảng, lãnh đạo tiến hành các Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC thành công hàng năm, tổ chức các ngày lễ lớn, tổ chức các chương trình sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nghỉ hưu trong dịp Tết và ngày Nhà giáo Việt Nam. Đó là những hoạt động truyền thống và thể hiện sự sinh động về công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ. Sự đoàn kết chặt chẽ, sự đồng lòng nhất trí cao, tất cả vì sự phát triển của Trường là một nguyên tắc trọng yếu đã giúp Đảng bộ Trường giữ vững nhân tố lãnh đạo toàn diện, mọi mặt. Công lao to lớn này thuộc nhiều thế hệ đảng viên trong đảng bộ ở các thời kỳ tạo nên.

Với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ Nhà trường đã phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chính trị tư tưởng, lãnh đạo công tác chuyên môn, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ đã thu được những thành tựu to lớn, góp phần chủ yếu đưa Nhà trường ổn định và từng bước phát triển, xứng đáng là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học kinh tế lớn trong khu vực và cả nước.

Hiện nay, Đảng bộ vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh vốn có, lãnh đạo toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao tính chiến đấu của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường thành một Đảng bộ liên tục trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiếp tục phấn đấu xây dựng Nhà trường thành trường Cao đẳng trọng điểm phục vụ công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm đầu thế kỷ 21 này.

BCH Đảng ủy Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung nhiệm kỳ 2020 – 2025

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG

Khóa XVII, Nhiệm kỳ 2020 – 2025

TT  Họ & Tên  Chức vụ
1  Đ/c. Trần Kim Quyên  Bí Thư Đảng ủy
2  Đ/c. Nguyễn Văn Đức  Phó Bí Thư Đảng ủy
3  Đ/c. Nguyễn Thị Kim Ngọc  Thường vụ Đảng ủy
4  Đ/c. Nguyễn Trung Thoại  Đảng ủy viên
5  Đ/c. Nguyễn Thị Hồng Nguyên  Đảng ủy viên
6  Đ/c. Lê Kim Anh  Đảng ủy viên
7  Đ/c. Cao Thị Nhung  Đảng ủy viên
8  Đ/c. Võ Thị Mỹ Nga  Đảng ủy viên
9  Đ/c. Đặng Thị Hồng Hoa  Đảng ủy viên
10  Đ/c. Trần Thị Nguyệt Cầm  Đảng ủy viên
11  Đ/c. Võ Anh Khuê  Đảng ủy viên