0
Cơ sở đào tạo 15,6 Hecta
0+
Doanh nghiệp đối tác
0%
SV Tốt nghiệp có việc làm
0+
SV & Cựu HSSV

NGÀNH TUYỂN SINH 2024

Khởi đầu sự nghiệp vững chắc của bạn!

Khoa giáo dục đại cương

Đào tạo văn hóa
Bồi dưỡng và luyện thi THPT
.
.
.
.

Đăng ký Tuyển sinh Trực tuyến
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên

Địa chỉ

HỢP TÁC & VIỆC LÀM

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH SINH VIÊN MITC!

BẢN ĐỒ TỚI CƠ SỞ 1
261 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

BẢN ĐỒ TỚI CƠ SỞ 2
số 01 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, Tp Tuy Hòa, Phú Yên