Ban giám hiệu

//Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

2019-04-10T16:44:28+07:00 July 3rd, 2018|Cơ cấu tổ chức|0 Bình luận

 TRAN-KIM-QUYEN

TS. Trần Kim Quyên
Bí thư Đảng ủy
Hiệu trưởng
(Phụ trách chung)
Email: [email protected]

Nguyễn Văn Đức

Ths. Nguyễn Văn Đức

Phó Bí thư Đảng ủy
Phó hiệu trưởng
(Phụ trách Nội chính)
Email: [email protected]

Nguyễn Thị Kim Ngọc

TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc

Thường vụ Đảng ủy
Phó hiệu trưởng
(Phụ trách Đào tạo)
Email: [email protected]