Thực hiện “Năm An toàn giao thông 2021” và hưởng ứng “Tháng An toàn giao thông” – tháng 9 hằng năm theo quy định của Chính phủ, Trường cao đẳng Công Thương miền Trung (MITC) tích cực tuyên truyền hưởng ứng Tháng An toàn giao thông trong Cán bộ, Đoàn viên, Công chức, Viên chức, Người lao động (CNVCLĐ) và Học sinh, Sinh viên (HSSV).

Từ đầu năm 2021 đến nay, MITC đã tích cực tuyên truyền, vận động CNVCLĐ và HSSV toàn trường nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, các quy định về an toàn giao thông và các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Nhà trường chủ động lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống dịch COVID-19 vào các văn bản chỉ đạo, Hội nghị sơ kết, tổng kết, Hội thảo, các phong trào thi đua…; tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan sinh động như tuyên truyền miệng, sử dụng tài liệu, tuyên truyền trên các kênh mạng xã hội, …, đảm bảo phù hợp với quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Vận động Cán bộ, Đoàn viên, CNVCLĐ, HSSV đang học tập và làm việc tại trường, cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không để xảy ra tai nạn giao thông, tai nạn lao động, cùng chung tay góp phần giảm thiểu tai nạn.
Nhà trường cũng chỉ đạo cần tăng cường kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân trong việc chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, về phòng chống dịch COVID-19; xác định tiêu chí giữ gìn trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn phòng chống dịch COVID-19 là một trong những tiêu chí để bình xét, chấm điểm thi đua cuối năm tại cơ quan, đơn vị.

Nhật Tiến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG – KHỞI ĐẦU GIẤC MƠ NGHỀ NGHIỆP
Đăng ký trực tuyến