Học sinh trường THPT Tôn Đức Thắng tham gia ngày hội OPENDAY – 1 ngày là sinh viên MITC