1. Thông tin

– Tên tiếng Việt: Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
– Tên tiếng Anh: Training Center for Social Demands
– Địa chỉ: Phòng 206 nhà B1, 216 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.
– Điện thoại: 0257. 350.1179

* Cơ cấu tổ chức:

– Giám đốc: TS Nguyễn Trung Hòa

+ Điện thoại: 08.88.18.6788

+ Email: [email protected]

– Phó Giám đốc: Th.S Đặng Thị Nghĩa

+ Điện thoại: 091.4280.779

+ Email: [email protected]

– Chuyên viên: Lê thị Hợi

+ Điện thoại: 098.518.3996

+ Email: [email protected]

– Chuyên viên: Trần Ngọc Trúc

+ Điện thoại: 091.718.5683

+ Email: [email protected]

2. Chức năng

– Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng và phối hợp với các khoa chuyên môn trong Trường, liên kết với các đối tác bên ngoài triển khai thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, thiết kế, quản lý đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên tất cả các chuyên môn.
– Phối hợp với các tổ chức thực hiện chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư; dạy nghề cho lao động nông nghiệp, thanh niên và nông dân.
– Quản lý, liên kết tổ chức thực hiện và điều phối các hoạt động về tư vấn và đào tạo liên quan: chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; cải tiến quy trình quản lý và sản xuất, kinh doanh.

3. Nhiệm vụ

Có các nhiệm vụ chính sau:
1) Xây dựng kế hoạch, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị, cá nhân ở trong và ngoài trường triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn / chuyên đề nâng cao và cập nhật kiến thức, kỹ năng tay nghề thuộc tất cả các lĩnh vực chuyên môn cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu và kể cả CBVC trong trường.
2) Phối hợp các chuyên gia, làm việc với các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp… về lĩnh vực chuyển giao các công nghệ mới, cải tiến quá trình quản lý, sản xuất kinh doanh để mở ra các khóa học đào tạo phù hợp.
3) Chủ động nghiên cứu các thông tư, nghị định, quy định về quản lý các hoạt động hành nghề chuyên môn, nghề nghiệp để phối hợp với các đơn vị, tổ chức triển khai các khóa học liên quan.
4) Cùng các khoa chuyên môn rà soát, xây dựng, cải tiến và đề xuất ban hành các chương trình đào tạo ngắn hạn phù hợp theo nhu cầu xã hội.
5) Kết hợp giảng viên / chuyên gia xây dựng các khóa học / chương trình đào tạo trực tuyến tạo điều kiện cho người học dễ dàng tham gia.
6) Tiếp cận các tổ chức, đơn vị và các chương trình nguồn vốn mục tiêu khuyến công, khuyến nông… để triển khai những khóa học cho các đối tượng / nhóm đối tượng phù hợp. Đồng thời liên kết với các đối tác khác hỗ trợ giải quyết: việc làm, đầu ra sản phẩm cho người học nhằm nâng cao: hiệu quả các khóa học đã được triển khai và uy tín của trung tâm.
7) Làm việc với các đối tác trong và ngoài trường triển khai những chương trình, khóa học định hướng nhận chứng chỉ có giá trị học cao đẳng, đại học và sau đại học sau này.