Sáng ngày 30/11, tại HTX kinh doanh và dịch vụ Hoà Phong, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, đại diện trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp & Đổi mới sáng tạo MITC là Ths. Phan Thụy Trúc Như và Ths. Phạm Thị Ngọc Nga đã trao đổi làm việc với anh Nguyễn Ngọc Tuấn, giám đốc HTX kinh doanh và dịch vụ Hoà Phong về việc hỗ trợ khôi phục làng nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm tại xã Hoà Phong, huyện Tây Hoà.

Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp & Đổi mới sáng tạo chuyển giao cây chuối Nam Mỹ nuôi cấy mô cho bà con xã Hòa Phong, Tây Hòa
Theo đó, trường Cao đẳng Công Thương miền Trung sẽ hợp tác trong việc hỗ trợ, khôi phục làng nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm tại xã Hoà Phong, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên, qua đó giúp pháp triển làng nghề, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương và phát triển du lịch làng nghề tại Phú Yên. Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp& Đổi mới sáng tạo MITC cũng cam kết sẽ đồng hành và kết nối với những nguồn lực trong và ngoài địa phương để phát triển những mô hình khác của HTX, không chỉ riêng làng nghề trồng dâu nuôi tằm.
Cũng trong buổi làm việc, trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp & Đổi mới sáng tạo MITC đã chuyển giao 20 cây chuối Nam Mỹ nuôi cấy mô từ phòng thí nghiệm của trung tâm cho bà con xã Hòa Phong, Tây Hòa. Đây là một loại chuối cho năng suất và giá trị kinh tế rất cao, hy vọng sẽ góp phần đa canh hóa trong trồng trọt, tăng thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn xã.
Bảo Hậu