Hội nghị triển khai chuyên đề chỉ thị 05-CT/TW năm 2021. Sáng ngày 23/10 tại Hội trường B2, cơ sở 2, trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021 cho toàn thể CBVC, người lao động và Đảng viên là HSSV bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai chuyên đề chỉ thị 05-CT/TW năm 2021

Toàn cảnh Hội nghị triển khai chuyên đề chỉ thị 05-CT/TW năm 2021
Chủ trì và báo cáo chuyên đề tại Hội nghị, đồng chí Trần Kim Quyên – Bí thư đảng bộ, Chủ tịch hội đồng trường, Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày, làm rõ thêm về các khái niệm; sự hình thành phát triển tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tự lực tự cường khát vọng phát triển đất nước và những nội dung và những nội dung cơ bản về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.
Đồng chí Trần Kim Quyên nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, HSSV trường Cao đẳng Công Thương miền Trung phải nghiên cứu, vận dụng và xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau Hội nghị, dựa vào những nội dung đã nghiên cứu, học tập, quán triệt, tất cả cán bộ Đảng viên tiến hành viết bài thu hoạch cá nhân.

Đồng chí Trần Kim Quyên triển khai chuyên đề chỉ thị 05-CT/TW trong buổi Hội nghị
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay. Đây cũng là nội dung quan trọng đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trở thành tư tưởng chủ đạo của văn kiện: “Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Bảo Hậu