Sáng ngày 22/3, tại hội trường B2, cơ sở 2, trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đã tổ chức Hội nghị Triển khai, quán triệt và thực hiện kết luận, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho toàn thể Cán bộ, viên chức & người lao động Nhà trường bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Toàn cảnh buổi hội nghị Triển khai, quán triệt và thực hiện kết luận, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Tham gia hội nghị có TS. Trần Kim Quyên, Bí thư đảng bộ, chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhà trường, cùng các đồng chí trong BTV, BGH; trưởng phó các đơn vị và toàn thể CBVC& NLĐ trường Cao đẳng Công Thương miền Trung tham dự bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Hội nghị đã được nghe TS. Trần Kim Quyên – Bí thư đảng bộ, triển khai Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. tổng kết về công tác Đảng từ sau đại hội đảng bộ trường lần thứ XVII đến nay và định hướng các nội dung cần tập trung triển khai cho đến hết nhiệm kỳ, với nhiều chương trình giải pháp đã được quán triệt, triển khai kịp thời, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo….

TS. Trần Kim Quyên – Bí thư đảng bộ, triển khai Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Hội nghị đã được nghe ThS. Nguyễn Văn Đức – Phó bí thư Đảng bộ Quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về những điều đảng viên không được làm. Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ chính trị khóa XIII về vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
Bảo Hậu