Chiều nay ngày 1/4, tại Hội trường B2, Cơ sở 2, trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đã tổ chức Hội thảo đổi mới công tác đào tạo thích ứng với chuyển đổi số và Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.
Tham dự hội thảo có TS. Trần Kim Quyên, chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhà trường; Ban giám hiệu; trưởng phó các đơn vị, tổ trưởng các bộ môn và các giảng viên trong Nhà trường.

ThS. Huỳnh Mạnh Nhân, thông qua đánh giá công tác đào tạo và định hướng công tác đào tạo tại buổi Hội thảo

Mở đầu hội thảo, ThS. Huỳnh Mạnh Nhân, trưởng phòng Quản lý đào tạo, đã thông qua đánh giá công tác đào tạo thời gian qua và định hướng công tác đào tạo trong thời gian đến.
Trong hội thảo, TS. Trần Kim Quyên đã có bài tham luận về xu hướng tất yếu của chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Qua đó, TS. Trần Kim Quyên cũng nhấn mạnh về tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cũng như những đường lối, tầm nhìn và mục tiêu đúng đắn mà trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đã và đang thực hiện trong thời gian qua.

TS. Trần Kim Quyên, Hiệu trưởng Nhà trường, báo cáo tham luận tại buổi Hội thảo

Cũng trong buổi hội thảo, các thầy cô đã tham dự  thảo luận và đưa ra những khúc mắc trong quy chế đào tạo cũng như các ý kiến đóng  góp xây dựng các quy chế khác.

Các thầy cô tham gia thảo luận và đưa ra các ý kiến đóng góp tại buổi Hội thảo

Bảo Hậu