Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Có phẩm chất đạo đức tốt;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đảm bảo các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể như sau:
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3, chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng hoặc tương đương (đối với vị trí giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành) hoặc tốt nghiệp đại học/đại học sư phạm trở lên (đối với vị trí giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết, chuyên viên), chuyên ngành phù hợp với ngành, nghề đăng ký dự tuyển;
+ Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương;
+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên;
+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên.
—————