Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên Đảng bộ và cán bộ Đoàn – Hội tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

///Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên Đảng bộ và cán bộ Đoàn – Hội tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên Đảng bộ và cán bộ Đoàn – Hội tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

2018-11-12T09:57:41+07:00 November 12th, 2018|Quy định - Quy chế, TCHC|0 Bình luận