Quy định chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

///Quy định chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

Quy định chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

2018-11-12T09:52:36+00:00 November 12th, 2018|Quy định - Quy chế, TCHC|0 Bình luận