Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019

//Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019

2019-02-20T18:39:32+07:00 February 20th, 2019|THÔNG BÁO|0 Bình luận

TT Ươm tạo doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019…