TT Ươm tạo doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019…