THÔNG BÁO TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2020

2020-10-09T16:48:14+07:00October 9th, 2020|THÔNG BÁO|0 Comments

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo về việc tổ chức thí điểm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020:

– Nghề Hướng dẫn du lịch – Bậc: 1,2,3 – Số lượng: 50

– Nghề Dịch vụ nhà hàng – Bậc 1,2,3 – Số lượng: 50

Kinh phí do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cấp

Xem chi tiết Tại đây

Go to Top