Thông báo V/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

//Thông báo V/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

Thông báo V/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

2019-02-18T16:14:44+07:00 February 18th, 2019|THÔNG BÁO|0 Bình luận

Nhà trường thông báo cho HSSV biết mức học phí thu của Học kỳ 2 năm học 2018-2019. Hạn cuối cùng nộp là ngày 7/3/2019.