CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Căn cứ nhu cầu nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển trong năm 2022  Công ty  thông báo tuyển dụng số lượng lớn các vị trí: Nhân viên Bảo trì Cơ, Điện,… chi tiết như file đính kèm. Hoặc để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Cô Ngọc Thùy, SĐT: 0984368124.