GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 

I. VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

– Địa chỉ: Phòng 101- 102B1- Cơ sở 1- Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

Số 261- Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại liên hệ: 02573.503979  –  0257.3838241  –  086 929 1168

– Email: vieclamcdcn@gmail.com

               cthssv.mitc@gmail.com

               tuyensinh.mitc@gmail.com

Quý Doanh nghiệp, Phụ huynh, HSSV có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận chuyên trách theo số điện thoại cá nhân ở bên dưới.

II. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1. Võ Thị Mỹ Nga – Giám đốc

– Mảng phụ trách: Chỉ đạo chung; Quản lý công tác phối hợp Nhà trường – Doanh nghiệp; Phối hợp triển khai tuyển sinh – đào tạo từ xa

+ Trực tiếp chỉ đạo công tác tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV.

+ Trực tiếp chỉ đạo công tác hợp đồng dịch vụ sản xuất.

+ Trực tiếp phụ trách phối hợp tuyển sinh – đào tạo từ xa.

+ Phụ trách công tác thi đua khen thưởng của đơn vị.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

– Điện thoại: 0846.04.11.82

– Email: vothimynga.mitc@gmail.com

2. Trần Đắc Thọ – Phó Giám đốc (đang đi học)

 – Mảng phụ trách : Công tác tuyển sinh

+ Trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển sinh chính quy, liên kết.

+ Chỉ đạo trực tiếp các dịch vụ phục vụ Học sinh (căn-tin, phòng ở theo yêu cầu phụ huynh học sinh sinh viên)

+ Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

–  ĐT:  0858.20.71.21

–  Email:  dactho@gmail.com

3. Nguyễn Thị Xuân Ánh – Phó Giám đốc

– Mảng phụ trách: Công tác HSSV 

+ Trực tiếp chỉ đạo thực hiện Công tác Chăm sóc người học bao gồm Chế độ chính sách, lưu trữ hồ sơ, khen thưởng, kỷ luật, … của HSSV.

+ Trực tiếp chỉ đạo công tác nội trú, ngoại trú học sinh, sinh viên.

+ Phối hợp các đơn vị khác trong Công tác Chăm sóc người học như: nâng cao trình độ chính trị; phát triển kỹ năng mềm; hoàn thiện thủ tục đăng ký BHYT, BHTT cho người học.

+ Báo cáo các cấp về công tác HSSV.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc trung tâm phân công.

– Điện thoại: 0836.90.66.45

– Email: xuananhcnmt@gmail.com

4. Nguyễn Tấn Khả – Bí thư Đoàn thanh niên

 – Mảng phụ trách : Công tác Đoàn thanh niên

+ Trực tiếp chỉ đạo công tác Đoàn thanh niên.

+ Phối hợp triển khai công tác chăm sóc người học, công tác tuyển sinh.

+ Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

–  ĐT:  0369.73.98.97

–  Email:  nguyentankha@gmail.com

5. Phạm Đình Phú – Tổ trưởng, Giảng viên kiêm nhiệm

– Mảng phụ trách: Truyền thông

+ Duyệt các thông tin, hình ảnh, bài viết đăng trên các kênh Web, Facebook, Zalo… của trường.

+ Tham mưu các vấn đề kỹ thuật media, digital marketting, chạy quảng cáo các kênh mạng xã hội.

+ Quản lý thiết bị kỹ thuật của Tổ

+ Quay Flycam, dựng video, phóng sự, livestream

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban giám hiệu và Ban Giám đốc.

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của

– Điện thoại: 0919.00.36.87

– Email: dinhphu.tic@gmail.com

III. CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH

1. Bộ phận Tuyển sinh

Trần Thị Mai Lan – Chuyên viên

– Mảng phụ trách:

+ Công tác văn phòng (nhập dữ liệu người học, quản lý hồ sơ các đơn vị liên kết, quản lý lớp Đại học liên thông, bồi dưỡng Sau Đại học…)

+ Phụ trách tư vấn người học trên fanpage Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung và qua Hotline.

+ Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

– ĐT:   0257.3838341

– Email:  tanmailan@gmail.com           

 Trần Quốc Bảo – Giáo viên kiêm nhiệm                  

– Mảng phụ trách:

+ Phụ trách tuyển sinh liên thông, Sau Đại học, văn bằng 2; phối hợp tuyển sinh – đào tạo từ xa

+ Phụ trách tư vấn người học trên trang fanpage Tuyển sinh Trường CĐ Công Thương miền Trung

+ Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

– ĐT:  0982.78.61.49

– Email: tranquocbao.py@gmail.com

Bùi Thị Thanh Huyền – Chuyên viên 

– Mảng phụ trách:

+ Phụ trách Tuyển sinh các bậc học Trung cấp, Cao đẳng

+ Phối hợp truyền thông thực hiện các chương trình, hoạt động liên quan đến công tác tuyển sinh, nâng cao thương hiệu Nhà trường.

+ Quản lý chuyên trang tuyển sinh (đăng thông báo tuyển sinh, bài viết liên quan tuyển sinh liên thông, Sau Đại học, văn bằng 2); hỗ trợ tuyển sinh liên thông, Sau Đại học, văn bằng 2 

+ Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

– ĐT: 0368999972

– Email: buithithanhhuyen0812@gmail.com

2. Bộ phận Truyền thông

Vũ Đình Thái – Giáo viên kiêm nhiệm

–  Mảng phụ trách:

+ Thiết kế đồ họa, banner, áp phích, công tác trang trí cho các sự kiện

+ Xử lý hình ảnh, photoshop

+ MC các chương trình, bản tin

+ Tham mưu công tác tổ chức sự kiện

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm, Tổ truyền thông

– Điện thoại: 0855.444.977

– Email: vudinhthaitic@gmail.com

Nguyễn Phạm Bảo Hậu- Chuyên viên

– Mảng phụ trách:

+ Trực tiếp viết tin bài, xây dựng kịch bản, đạo diễn các video, phóng sự

+ Dịch thuật tin bài sang tiếng Anh.

+ Tham mưu công tác tổ chức sự kiện; chụp hình các chương trình, sự kiện

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm, Tổ truyền thông

– Điện thoại: 0905.833.102

– Email: baohau@gmail.com

Lê Đăng Tú – Giáo viên kiêm nhiệm (Đang đi học)

–  Điện thoại:

–  Email: ledangtu@gmai.com

3. Bộ phận Công tác học sinh sinh viên và Y tế học đường

  Nguyễn Thị Linh – Giảng viên kiêm nhiệm

– Mảng phụ trách:

+ Quản lý Công tác HSSV (Chăm sóc người học); GVCN-CVHT; Bảo hiểm HSSV; Nội trú – ngoại trú.

+ Quản lý hồ sơ HSSV.

+Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trung tâm phân công.

– Điện thoại: 0338 748 267

– Email: nguyenthilinhcdcn@gmail.com

 Võ Thị Hồng Thấm – Giảng viên kiêm nhiệm

– Mảng phụ trách:

+ Phụ trách công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV.

+ Hỗ trợ công tác GVCN-CVHT; Nội trú – ngoại trú HSSV.

+ Phụ trách công tác chăm sóc người học tại Cơ sở 2.

+ Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

– Điện thoại: 0394 665 752

– Email: hongthampy83@gmail.com

Nguyễn Thị Tâm – Bác sĩ

– Mảng phụ trách: Y tế học đường

– Điện thoại: 0935642044

– Email: tamnguyen021967@gmail.com

4. Ban quản lý khu nội trú

 Bùi Trung Lương – Chuyên viên

– Mảng phụ trách: Quản lý Khu nội trú

– Điện thoại: 0948 397 710

– Email: trungluongpy@gmail.com

 Nguyễn Thị Hà – Nhân viên

– Mảng phụ trách: Quản lý công tác vệ sinh môi trường tại Khu nội trú

– Điện thoại: 0942002580

– Email: hatrung38@gmail.com

Lê Đình Sâm – Nhân viên

– Mảng phụ trách: Quản lý Khu nội trú

– Điện thoại: 0389.687.119

Nguyễn Duy Trường – Nhân viên

– Mảng phụ trách: Quản lý Khu nội trú

– Điện thoại: 0855897509

Đặng Ngọc Phú – Nhân viên

– Mảng phụ trách: Quản lý Khu nội trú

– Điện thoại: 0376212302

5. Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp và Dịch vụ

Phạm Thị Ngọc Thùy – Giảng viên kiêm nhiệm

– Mảng phụ trách:

+ Quản lý công tác tư vấn, hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho HSSV; Hợp đồng sản xuất và quản lý hoạt động dịch vụ.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trung tâm phân công.

– Điện thoại: 0984.368.124

– Email: ngocpham242@gmail.com

Lê Kiều Vân – Giáo viên

– Mảng phụ trách: Quản lý căn tin Trường

– Điện thoại: 0935.460.061

– Email: vanlk_kt@yahoo.com

 IV. CÁC CHUYÊN GIA HỖ TRỢ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP:

1. Ông Huỳnh Thanh Vạn: Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Khởi nghiệp quốc gia – Khu vực phía Nam

2. Ông Lý Đình Quân: Giám đốc Điều hành Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng

3. Ông Trần Vũ Tuấn Phan: Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ

4. Ông Nguyễn Nhất Tuấn:  Giám đốc Ngân hàng Kiên Long – Chi nhánh Phú Yên

5. Ông Nguyễn Văn Cường: Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Phú Yên

6. Bà Phùng Nữ Như Nguyện: Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Dược (Pymepharco) Phú Yên

7. Ông Lý Trọng Phúc: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang

8. Bà Trần Thị Thu Thủy: Phụ trách nhân sự Công ty Cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Phú Yên

9. Ông Huỳnh Kim Luân: Cựu HSSV – Giám đốc Công ty TNHH Nhân lực AKANE- Chi nhánh Phú Yên

10.Ông Trần Nhật Nam: Cựu HSSV- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Nhật Linh