NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

NGÀNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC GIA

Mã ngành: 6810103

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân thực hành

Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên

Mô tả về ngành:

Là ngành học đào tạo hướng dẫn viên chuyên nghiệp, làm việc trong các công ty lữ hành, điểm du lịch. Theo học ngành Cao đẳng Hướng dẫn du lịch người học sẽ được đào tạo kiến thức chuyên môn về hướng dẫn du lịch, thuyết minh du lịch, được tham gia các chuyến dã ngoại và các chuyế du lịch dài ngày. Ngoài ra, khi học ngành này người học còn được trang bị những kiến thức về du lịch lữ hành, marketing du lịch, tổ chức sự kiện… Đây là ngành học cho những người đam mê những chuyến đi, thích trải nghiệm về thiên nhiên, đất nước và con người. Có kỹ năng tổ chức, điều hành bộ phận hướng dẫn và tham gia tập huấn, hướng dẫn tại các doanh nghiệp lữ hành và các tổ chức liên quan, Có kỹ năng thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lí thông tin để ứng dụng đánh giá các vấn đề nảy sinh trong hoạt động lữ hành.

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp

Đối với cơ sở kinh doanh du lịch: công ty lữ hành, khu du lịch, điểm du lịch
+ Hướng dẫn viên du lịch
+ Thuyết minh viên tại điểm
Đối với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch
+ Chuyên viên các phòng và trung tâm trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quy hoạch tài nguyên du lịch, Nghiệp vụ du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch)
+ Chuyên viên các phòng và trung tâm thuộc huyện (Phòng Văn hóa, Thông tin)

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!

Đăng ký Tuyển sinh Trực tuyến
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên

Địa chỉ