23 06, 2023

Thông tin ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất – Bậc cao đẳng – Khoa CN Hóa – Tài nguyên và Môi trường

2023-12-06T16:48:44+07:0023/06/2023|Cao đẳng|

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT Gồm 3 chuyên [...]

23 06, 2023

Thông tin ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường – Bậc cao đẳng – Khoa CN Hóa – Tài nguyên và Môi trường

2023-12-06T16:51:26+07:0023/06/2023|Cao đẳng|

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Gồm có 2 [...]

23 06, 2023

Thông tin ngành Truyền thông và mạng máy tính – Bậc cao đẳng – Khoa Tin học và Kinh tế

2023-12-06T16:52:28+07:0023/06/2023|Cao đẳng|

NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH Mã ngành: 6480104 Bậc [...]

Go to Top