NGÀNH KẾ TOÁN 

Mã ngành: 6340301

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân thực hành

Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên

  • Mô tả ngành Kế toán thương mại và dịch vụ:

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị. Ngành kế toán chuyên thực hiện các công việc như:

Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; Lập được các loại sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành; Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của các loại hình doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán thông dụng. Lập được dự toán và phân tích tình hình tài chính nhằm tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị, hoạch định chính sách tài chính tại các đơn vị.

ngành Kế toán Thương Mại và Dịch Vụ – Bậc Cao đẳng

  • Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Làm việc với vai trò là kế toán viên, kế toán tổng hợp tại phòng tài chính kế toán ở tất cả các loại hình doanh nghiệp như: Doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp xây lắp, các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị tư vấn kế toán tài chính, tư vấn dịch vụ kế toán,…

Làm việc với vai trò là kế toán viên, kế toán tổng hợp tại phòng tài chính kế toán ở Khách sạn –Nhà hàng, doanh nghiệp thương mại, các doanh nghiệp sản xuất…

Chọn Trường Cao đẳng thương Miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!

Đăng-ký-tuyển-sinh-cao-đẳng-2023

Đăng ký Tuyển sinh Trực tuyến
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên

Địa chỉ