I. Chức năng nhiệm vụ:
– Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh nghị quyết của Đảng, của tổ chức Đoàn, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho đoàn viên học sinh sinh viên. Giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, ý thức công dân cho học sinh sinh viên…
– Tạo môi trường hành động phát huy khả năng, năng lực của đoàn viên thanh niên trong học tập và rèn luyện. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường và động lực để đoàn viên thanh niên thi đua học tập và nghiên cứu khoa học. – Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong việc học, việc làm và sinh hoạt hàng ngày.
– Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các phong trào tình nguyện phát huy tinh thần xung phong, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường.
– Tổ chức các hoạt động mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên sinh viên thông qua các câu lạc bộ, đội nhóm, thông qua việc nòng cốt xây dựng chi đoàn mạnh, các hoạt động giúp đoàn viên rèn luyện phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
II. Quá trình thành lập:
Năm 1978, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung được thành lập, tiền thân là Trường Trung học chuyên nghiệp Địa chất 2. Ngay từ những ngày đầu tiên được thành lập, với chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhà Trường đã chuẩn bị các điều kiện để tiến hành xin Thị đoàn Tuy Hòa cho phép thành lập tổ chức đoàn cơ sở tại Trường vào năm 1978.
Trải qua quá trình hoạt động, đến năm 2005, Đoàn Trường được nâng cấp lên thành cấp bộ đoàn tương đương cấp huyện. Với qui mô số lượng đoàn viên không ngừng phát triển hàng năm, cụ thể là: từ năm 1978 chỉ với hơn 100 đoàn viên, đến nay cùng với sự phát triển của Nhà trường số lượng đoàn viên đã tăng lên hơn 2.000 đoàn viên mỗi năm.
Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, đoàn viên toàn Trường trong việc đầu tư tổ chức các phong trào hành động cách mạng, từ đó tạo ra không khí sinh hoạt chính trị trong Trường sôi động, thái độ chính trị của đoàn viên thanh niên có chuyển biến tích cực, đoàn viên thanh niên của Trường đã thiết kế và thực hiện các phong trào hành động cách mạng có tính hiệu quả cao.
Suốt 10 năm liền Đoàn trường luôn là đơn vị xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Phú Yên. Đoàn trường đã nhận được bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND UBND Tỉnh Phú Yên, tỉnh Đoàn Phú Yên về những đóng góp cho công tác Đoàn của tỉnh nhà.
Tập thể cán bộ, đoàn viên toàn Trường với tinh thần “Bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, hội nhập, xung kích tình nguyện” sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống, tinh thần cách mạng và dấn thân, dám nghĩ dám làm để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường vững bước phát triển.
III. Cơ cấu tổ chức:
Cơ cấu tổ chức của Đoàn trường Cao đẳng Công Thương miền Trung bao gồm Ban chấp hành Đoàn trường, 05 Liên Chi đoàn Đoàn; Chi đoàn cán bộ, giảng viên.
* Ban chấp hành Đoàn trường
* Các liên chi đoàn:
1- Liên chi đoàn Điện và Tự động hóa
2- Liên chi đoàn Cơ khí
3- Liên chi đoàn Quản trị kinh doanh – Du lịch Thời trang
4- Liên chi đoàn Tin học và Kinh tế
5- Liên chi đoàn Hóa -Tài nguyên và Môi trường
* Các ban hoạt động:
1. Ban tuyên giáo
2. Ban kiểm tra
3. Ban xung kích tình nguyện
4. Ban phong trào
5. Ban học tập và nghiên cứu khoa học
6. Văn phòng đoàn
IV. Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024: 17 thành viên
1. Đ/c Nguyễn Tấn Khả – Bí thư Đoàn trường
2. Đ/c Nguyễn Thị Hưng – Phó Bí thư Đoàn trường, CN Ban kiểm tra
3. Đ/c Nguyễn Hoàng Viên – Phó Bí thư Đoàn trường
4. Đ/c Vũ Đình Thái – UV. BTV Đoàn trường
5. Đ/c Lê Nguyễn Thy Nhân – UV. BTV Đoàn trường
6. Đ/c Nguyễn Phi Hoàng – UV. BCH Đoàn trường
7. Đ/c Phạm Văn Khanh – UV. BCH Đoàn trường
8. Đ/c Lê Thành Lập – UV. BCH Đoàn trường
9. Đ/c Phan Thị Kim Ly – UV. BCH Đoàn trường
10. Đ/c Nguyễn Lương Khang – UV. BCH Đoàn trường
11. Đ/c Phùng Văn Thành – UV. BCH Đoàn trường
12. Đ/c Nguyễn Ngọc An Thi – UV. BCH Đoàn trường
13. Đ/c Phạm Thị Thu Trang – UV. BCH Đoàn trường
14. Đ/c Lương Công Trứ – UV. BCH Đoàn trường
15. Đ/c Văn Như Tuấn – UV. BCH Đoàn trường
16. Đ/c Lê Bá Tuyền – UV. BCH Đoàn trường
17. Đ/c Huỳnh Thị Thu Xuân – UV. BCH Đoàn trường