Nhằm tạo môi trường cho Hội viên, sinh viên trường Cao đẳng Công Thương miền Trung rèn luyện thể chất; thúc đẩy tinh thần tự giác, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất cho hội viên, sinh viên; tăng cường sức đề kháng của mỗi cá nhân và cộng đồng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh

Đồng thời tạo môi trường cho hội viên, sinh viên rèn luyện hoàn thiện tiêu chí “thể lực tốt”, đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Công Thương miền Trung vận động hội viên, sinh viên Trường hưởng cuộc vận động “10.000 bước chân vì sức khỏe mỗi ngày”. Hội viên, sinh viên Trường hưởng ứng bằng cách đi bộ, hoạt động mỗi ngày 10.000 bước chân và sử dụng ứng dụng (apps) trên điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh để đếm số bước chân hoặc quãng đường đi bộ, chạy bộ. sau đó gửi hình ảnh và thông tin cá nhân về hộp thư trên fanpage https://www.facebook.com/dtn.tic.edu.vn (Hội Sinh viên Cao đẳng Công Thương miền Trung) để được Ban Tổ chức xác nhận.
Thông tin bao gồm : Họ và Tên, Mã số sinh viên, Ngày tháng năm sinh, khoa/viện. kèm theo hình ảnh xác nhận 10.000 bước chân mỗi ngày.
Tất cả cá nhân tham gia hưởng ứng phong trào đạt 10.000 bước chân mỗi ngày sẽ được Ban thư ký Hội sinh viên cấp giấy chứng nhận “Thanh niên khỏe”, đạt tiêu chí “thể lực tốt” để xét danh hiệu sinh viên 5 tốt. Sinh viên Cao đẳng Công Thương miền Trung – cùng hưởng ứng cuộc vận động “10.000 bước chân vì sức khỏe mỗi ngày!

Đình Thái