Văn hóa ứng xử trên không gian mạng
Share cái đẹp, dẹp cái xấu.
Ngày nay, không gian mạng đã trở thành một bộ phận quan trọng trong “hệ sinh thái mới”, mang đến cho con người những lợi ích không hề nhỏ. Tuy nhiên, việc hoạt động trên không gian mạng cũng ẩn chứa những mặt trái tạo nên những nguy cơ biến đổi văn hóa nói chung, văn hóa ứng xử trên không gian mạng nói riêng mà mỗi người chúng ta cần quan tâm. Vậy, làm thế nào để sử dụng không gian mạng một cách đúng đắn và hiệu quả? Hãy cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tìm hiểu bộ tuyên truyền infographic về văn hoá ứng xử trên không gian mạng dưới đây nhé!