Giới thiệu về Khoa Giáo  dục phổ thông

1. Thông tin:
* Điện thoại: 0383792972
* Lãnh đạo đơn vị:
– Trưởng khoa : Võ Hoàng Vũ
+ Email: hoangvu1985@gmail.com

2. Nhiệm vụ:

  • Đào tạo văn hóa hệ 7 môn GDTX (Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa). Sau khi hoàn thành chương trình 3 năm lớp 10, 11, 12 các em được tham gia thi tốt nghiệp THPT QG để có được bằng tốt nghiệp, có cơ hội học lên cao đẳng, đại học.
  • Đào tạo văn hóa hệ 4 môn (ban tự nhiên và ban xã hội). Sau khi hoàn thành 3 lớp 10,11,12, các em được tham gia kì thi tốt nghiệp văn hóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành văn hóa, có cơ hội học liên thông lên cao đẳng tại trường.