Thân ái gửi đến các thế hệ cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung!