Như chúng ta đã biết, Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là một quá trình đánh giá nhằm đưa ra một quyết định công nhận cho một cơ sở giáo dục hay một chương trình đào tạo (CTĐT) để đáp ứng các chuẩn mực qui định.

       Nhận thấy được tầm quan trọng của việc thực hiện KĐCLGD mới mang lại những giá trị đích thực, nâng cao thương hiệu và chất lượng đào tạo. Trong năm học 2020-2021, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đã được Đoàn đánh giá ngoài (Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam) tiến hành công tác đánh giá Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp (CSGDNN) và Chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin (trình độ Cao đẳng), Nhà trường đã được Đoàn công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGDNN và CTĐT và được cấp giấy chứng nhận, cụ thể như sau:

      Việc đang áp dụng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Trường và Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA là điều kiện thuận lợi để Nhà trường vươn tới chuẩn chất lượng trong khu vực, từng bước hội nhập giáo dục quốc tế.