Địa chỉ làm việc

– Cơ sở 1: Tầng 1, nhà C1, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung – 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

– Cơ sở 2: Phòng 209A2, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung – 01 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0257.3811354

Email: phongqlcl.tic@gmail.com

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

– Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 494/QĐ/CĐCN-TCHC, ngày 26/11/2007; được đổi tên thành Phòng Thanh tra – Kiểm định chất lượng giáo dục theo Quyết định số 623/QĐ/CĐCN-TCHC, ngày 12/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà (nay là trường Cao đẳng Công Thương miền Trung).

– Ngày 26/7/2017, căn cứ theo quyết định số 354/QĐ-CĐCN-TCHC của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa (nay là trường Cao đẳng Công Thương miền Trung).Về việc thành lập Phòng Quản lý chất lượng & Nghiên cứu khoa học trên cơ sở sáp nhập phòng Thanh tra – Kiểm định chất lượng giáo dục và Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế;

– Phòng có 07 biên chế chuyên trách và 10 cộng tác viên là các thành viên của Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra Công đoàn.

NHÂN SỰ CỦA PHÒNG

 
Trưởng phòng: ThS. Huỳnh Mạnh Nhân
Email: huynhmanhnhan@gmail.com

Điện thoại: 0905151322

Nhiệm vụ: Điều hành chung

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Duy Hiền
+ Email: hiencnth@gmail.com

+ Điện thoại: 0913114014

+ Nhiệm vụ:  Công tác đảm bảo chất lượng

Phó Trưởng phòng: TS. Võ Anh Khuê

+ Email: voanhkhue1980@gmail.com

+ Điện thoại: 0905339749

+ Nhiệm vụ: Hoạt động khoa học công nghệ

Giảng viên: ThS. Trần Duy Đãm 

+ Email: duydam2803@gmail.com

+ Điện thoại: 0906562383

+ Nhiệm vụ: Thanh tra cs2

Chuyên viên: ThS. Đoàn Thị Thanh Nga
+ Email: ngatdn@gmail.com
 

+ Điện thoại: 0905420259

+ Nhiệm vụ: Thanh tra cs1

Chuyên viên: CN. Ngô Thị Hằng
+ Email: ngothihangpy@gmail.com
 

+ Điện thoại: 0918119792

+ Nhiệm vụ: Quản lý thư viện cs1

Chuyên viên: CN. Dương Thị Hoàng Anh
+ Email: minh007anh@gmail.com
 

+ Điện thoại: 0917646672

+ Nhiệm vụ: Quản lý thư viện cs2

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

– Tập thể Lao động xuất sắc qua các năm học (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022)

– Bằng khen ” Dạy tốt, học tốt” của Bộ trưởng Bộ Công thương năm học 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020

– Bằng khen “Phòng chống tham nhũng nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng (2006-2015)” của Bộ trưởng Bộ Công thương năm học 2015-2016