4 04, 2020

Học nghề để vượt lên chính mình và làm nghề để khẳng định mình

2022-03-23T15:46:24+07:00April 4th, 2020|Chân dung & Hoạt động tiêu biểu, GÓC NHÌN MITC|0 Comments

Học nghề để vượt lên chính mình và làm nghề [...]

3 04, 2020

“BÓNG HỒNG XỨ NẪU” đam mê nghề điện tử thu nhập 50 triệu/tháng

2022-03-23T15:49:16+07:00April 3rd, 2020|Chân dung & Hoạt động tiêu biểu, GÓC NHÌN MITC|0 Comments

“BÓNG HỒNG XỨ NẪU” đam mê nghề điện tử thu [...]

26 03, 2020

Chân dung người thành đạt từ tấm bằng Công nhân kỹ thuật

2021-05-10T15:56:37+07:00March 26th, 2020|Chân dung & Hoạt động tiêu biểu, GÓC NHÌN MITC|0 Comments

 Chân dung người thành đạt từ tấm bằng Công nhân [...]

Go to Top